Chào mừng đến với Satra Thái Sơn.

Trong những năm qua, cùng với sự trở mình đi lên của đất nước, ngành nông nghiệp đã và đang đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế nước ta. Hàng năm kim ngạch xuất khẩu trên các ngành như gạo, cà phê, thuỷ hải sản.. không ngừng tăng, tạo ra của cải vật chất cho xã hội, đời sống nông dân ta cũng từ đó không ngừng tăng lên.

Xem tiếp

Đối tác

Tin tức

Thông báo về sử dụng mẫu dấu mới

[18-08-2017]

-  Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0305916421 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp ngày 07 tháng 08 năm 2008;

-  Căn cứ Thông báo số OD-0167963/17 ngày 03 tháng 07 năm 2017 về việc đăng tải Thông báo về mẫu con dấu của doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp của Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM.

 

    Nay Công ty Cổ phần Satra Thái Sơn xin trân trọng thông báo mẫu dấu mới được áp dụng từ ngày 18 tháng 07 năm 2017 đến các cơ quan, đơn vị biết để thuận tiện trong quan hệ công tác